درباره وبلاگ


خرید و کسب اطلاع از دستگاه های بدنسازی و فیتنس خانگی - حرکات کششی

مدیر وبلاگ : سودا ب
موضوعات
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
دستگاه های بدنسازی و فیتنس خانگی - حرکات کششی
دستگاه بدنسازی و حرکات کششی
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               RSS                  ATOM
بررسی تأثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در كارمندان استانداری زنجان

قیمت:55000ریال


چكیده

پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در كارمندان استانداری زنجان می باشد فرضیه هایی كه به معرض آزمایش گذاشته شدند عبارتند از رابطه بین رضایت شغلی و استفاده بهینه از وقت آیا معنی دار است؟ فرضیه دوم این پژوهش : رضایت شغلی كارمندان مرد بیشتر از كارمندان زن است؟وفرضیه سوم اینكه استفاده بهینه از وقت در مردان بیشتر از زنان است؟

گروه نمونه این پژوهش شامل 50 نفر از كارمندان استانداری زنجان كه 25 نفر آن زنان و 25 نفر آنان را مردان تشكیل دادند كه به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و روی آنها دو آزمون رضایت شغلی و استفاده بهینه از وقت انجام شد كه پس از آن ، از دو روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و t استفاده شد كه نتیجه به دست آمده به شرح زیر می باشد:

- بین رضایت شغلی و استفاده بهینه از وقت رابطه معنی داری وجود دارد.

- رضایت شغلی كارمندان مرد بیشتر از كارمندان زن : تفاوت معنی داری وجود ندارد.

- استفاده بهینه از وقت در مردان بیشتر از زنان : تفاوت معنی داری وجود ندارد

عنوان

فصل اول : كلیّات

مقدمه

طرح مسئله

اهداف پژوهش

فرضیات تحقیق

تعریف نظری

ضرورت و اهمیّت تحقیق

كلید واژه

فصل دوّم : نگاهی به تاریخچه متغیرهای پژوهش

مقدمه

تاریخچۀ رضایت شغلی

مفهوم رضایت شغلی

نظریه های رضایت شغلی

عوامل مؤثر بر اشتغال مناسب

نارضایتی شغلی و پیامدهای آن

عوامل كلی نافذ در رضایت شغلی

عوامل مؤثر در رضایت شغلی

تاریخچۀ استفاده بهینه از زمان

اصول عمومی استفاده بهینه از زمان

نكات سودمند برای بهبود كیفیت وقت

پژوهش های داخل كشور

پژوهش های خارج از كشور

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه

نمونه و روش انتخاب نمونه

روش اجرا

روش آماری

فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

نتایج آماری

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری

بحث

محدودیت های پژوهش

پیشنهادات پژوهش

منابعجهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : بررسی تأثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در كارمندان استانداری، رضایت شغلی، استفاده بهینه، تحقیق و بررسی،
لینک های مرتبط :


سه شنبه 14 بهمن 1393 :: نویسنده : سودا ب
مقاله رضایت شغلی و آثار آن بر جامعه

قیمت:50000ریال


مقاله رضایت شغلی و آثار آن بر جامعه 

فهرست

1-1- مقدمه

2-1- بیان مسئاله :

3-1 - هدف تحقیق:

4-1- ضرورت و اهمیت تحقیق:

5-1- سؤالات تحقیق:

6-1- فرضیات تحقیق:

7-1- متغیرهای تحقیق:

8-1- واژگان تخصصی تحقیق:

متغیر وابسته: رضایت شغلی

10-1- محدودیتهای تحقیق:

1-2- پیشینه پژوهش:

9-1- قلمرو تحقیق:

2-1-2- آشنایی با اداره كل مالیاتهای غرب تهران

2-3-1-2-تحقیقات انجام شده در جهان:

2-2- مبانی نظری تحقیق:

2-1-2-2-ماهیت استرس:

3-1-2-2-انواع استرس:

6-1-2-2- علایم و نشانه های استرس:

7-1-2-2-طرق مقابله با استرس یا كاهش آن یا غلبه بر آن:

8-1-2-2- استرس شغلی:

1-2-2-2- تعریف رضایت شغلی:

2-2-2- رضایت شغلی:

2-2-2-2- اهمیت و ویژگیهای رضایت شغلی:

3-2-2-2- ابعاد رضایت شغلی:

4-2-2- منشأ رضایت شغلی:

5-2-2-2-مدلهی رضایت شغلی:

1-3- مقدمه:

2-3- منابع جمع آوری  داده ها :

2-2-3- منابع اولیه:

3-3- روش تحقیق:

2-3-3- روش نمونه گیری:

1-3-3- جامعه آماری:

3-3-3- حجم نمونه:

4-3-3- ابراز جمع اوری داده ها:

1-4-3-3- روایی پرسشنامه:

2-4-3-3- پایایی پرسشنامه:

3-4-3-3- مقاسهای مورد استفاده:جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : مقاله رضایت شغلی و آثار آن بر جامعه، رضایت شغلی، مقاله در مورد رضایت شغلی و تاثیرات آن، رضایت شغلی و تاثیر آن بر جامعه، علایم و نشانه های استرس شغلی، اهمیت و ویژگیهای رضایت شغلی، مدل های رضایت شغلی،
لینک های مرتبط :


بررسی عوامل مؤثر بر میزان رضایت شغلی مدیران

قیمت:70000ریال

بررسی عوامل مؤثر بر میزان رضایت شغلی مدیران واحد های آموزشی

از دیدگاه مدیران واحد های آموزشی منطقه­ی تبادكان

فهرست مطالب

               عنوان                                                                                                                     صفحه

       فصل اوّل ( طرح تحقیق )

               مقدّمه                                                                                                                              3

               موضوع تحقیق                                                                                                                 6

               ضرورت پژوهش                                                                                                             6

               اهداف تحقیق                                                                                                                10

               فرضیه های تحقیق                                                                                                          11

               تعاریف واژه ها و اصطلاحات                                                                                         12

     فصل دوّم ( سابقه ی موضوع تحقیق )

               پیشینه ی مدیریّت و رهبری                                                                                             15

               مدیریّت چیست ؟                                                                                                          17

               مدیریّت علم است یا هنر                                                                                                19

               ضرورت آشنایی با فرآیند مدیریّت                                                                                  20

               سابقه ای از علم مدیریّت                                                                                                21

               آینده ی مدیریّت ( چشم انداز مدیریّت )                                                                         22

               مفاهیم مدیریّت                                                                                                             24

               نظریه های مدیریّت                                                                                                        26

               مدیریّت علمی                                                                                                               27

               مدیریّت اداری                                                                                                               27

1

               روابط انسانی                                                                                                                 28

               شرایط مدیریّت                                                                                                             29

               دانش مدیریّت                                                                                                               31

               سبك های مدیریّت                                                                                                       32

               خلاصه ی تحقیقات راجع به مدیریّت آموزشی و رضایت شغلی                                         34

فصل سوّم ( روش تحقیق )

               مقدّمه                                                                                                                           42

               نوع تحقیق                                                                                                                    42

               تحقیق توصیفی                                                                                                              42

               ویژگی های تحقیق توصیفی                                                                                           43

               مراحل مختلف تنظیم تحقیق توصیفی                                                                               43

               جامعه ی آماری                                                                                                            44

               نمونه ی آماری ( جمعیّت نمونه )                                                                                    44

               شیوه های گزینش جمعیّت آماری ( جامعه ی نمونه )                                                       45

               وسیله ی تحقیق ( روش جمع آوری اطّلاعات )                                                                45

               روش و چگونگی تهیّه ی پرسشنامه                                                                                 46

               شیوه ی اجرا و جمع آوری اطّلاعات                                                                               47

               متغیّرها و تعاریف عمل آنها                                                                                            47

فصل چهارم

               جداول                                                                                                                          50

               پرسشنامه                                                                                                                       52

              فهرست منابع و مآخذ                          57

مقدمه

آدمی حدود نیمی از عمر و زنئگی خویش ار با كار و شغل سپری می سازد. انسان با كار تربیت می شود، از كار لذّت می برد و بسیاری از نیازهای مادّی و معنوی او از طریق كار تأمین و ارضاء می گردد. كار علاوه بر تأمین نیازهای مادّی زندگی می تواند پاسخگوی بسیاری از نیازهای عمیق و اساسی بشر باشد. از جمله نیاز به كسب موفّقیّت، نیاز به تایید و پذیرش دیگران، نیاز به ایجاد روابط شخصی و اجتماعی ، نیاز به داشتن پایگاه اجتماعی و نیاز به مفید بودن و خدمت كردن به دیگران.

امروز نگرش ها و تعریف ها از كار متفاوت و گوناگون است. اقتصاددانان كار را وسیله ی كسب استقلال مادّی و ارضای نیازهای مــــادّی می دانند. جامعه شناس كار را وسیله ی ارتباط با جامعه، همانندی با گروه، تثبیت پایگاه اجتماعی و كسب هویّت می داند. به نظر روان شناسان كار جوابگوی بسیاری از نیازهای روحی و لازمه ی سلامت روان است. در اسلام كار صیقل جان شمرده شده و بیكاری مذموم و مورد نكوهش قرار گرفته است. می توان در یك جمعبندی فرهنگ و تمدّن بشری را محصول كار دانست.

تغییر و دگرگونی در بازار كار و مشاغل، جایگزینی كار با ماشین به جای كار با دست و موارد دیگر از جمله الزاماتی هستند كه ما را ترغیب و وادار می نمایند تا برای غلبه بر مشكلات و یافتن راه های تازه و سودمند دست به تحقیق و پژوهش بزنیم.

از میان موضوع، رضایت شغلی دارای جاذبه و اهمیّت خاصّی است. چه می شود كه انسان از كارش راضی و ناراضی می شود؟ علّت های این امر كدامند؟ و سؤالات ویژه ی دیگر كه پاسخ آنها نیاز به تحقیق و تفحّص دارد.جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : بررسی عوامل مؤثر بر میزان رضایت شغلی مدیران واحد های آموزشی، رضایت شغلی، عوامل مؤثر بر رضایت شغلی مدیران، مدیریّت چیست ؟، پیشینه ی مدیریّت و رهبری، شیوه های گزینش جمعیّت آماری،
لینک های مرتبط :


قیمت:49000ریال

موضوع تحقیق :

بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مدرسه

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

مقدمه :

با توجه به اینکه در عصر حاضر مدیریت به شدت زیادتری مورد تاکید است این حقیقت روز به روز نمایانتر می گردد که موفقیت سازمانها بستگی کامل به استفاده صحیح و کاربرد موثر نیروی انسانی بر پایه علوم رفتاری دارد در جامعه ایران نیز مانند سایر نقاط جهان هر مدیر برای اداره سازمان خود از روش یا روشهای خاص استفاده می کند که اگر به صورت کلی به این روشها نگاه کنیم از آنها با اصطلاح سبکهای مدیریت نام می برند. برای مثال مدیریت سنتی، مدیریت روابط انسانی، مدیریت سیستمی سه نمونه از سبکهای شناخت شده مدیریت در دنیا محسوب می شود. هنگامی که مشکلات چالش برانگیز مدیریت را در سازمانهای مختلف در نظر می گیریم در می یابیم که آزمون واقعی ویژگیهای مدیران و رهبران تاچه اندازه اهمیت دارد. ازجمله این ویژگیها که بیش ازهمه موارد مطالعه پژوهشگران قرار گرفته، سبک مدیریت است. این مفهوم یکی از مهمترین عناصر موفقیت رهبری و تعیین کننده جو، فرهنگ و راهبردهای حاکم بر سازمان است.

فهرست مطالب :

فصل اول (معرفی تحقیق)
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف
فرضیه های تحقیق
تعریف عملیاتی
فصل دوم (ادبیات و پیشینه تحقیق)
مقدمه
الف) مبانی نظری پژوهش
مکاتب و نظریات مدیریت
نظریات سازمانی
آدام اسمیت
مدیریت علمی
مدیریت اداری نظریه کلاسیک سازمان
کاربرد تئوری کلاسیک در مدارس
انگیزش
ادراک
ارتباط
ساختار قدرت
اختیار
روحیه
پویایی گروه
رهبری
نظریه های رهبری
نظریه پیوستگی رفتار رهبری
سبک مدیریت
انواع سبکهای مدیریت
سبک آمرانه
سبک مشورتی
سبک مشارکتی
سبک انتقال قدرت
سبکهای مدیریت لیکرت
ب) نظریات مدیریت
۱٫ نظریه جایگزینهای مدیریت
۲٫ نظریه مدیریت به عنوان یک اقدام نمادین
۳٫ نظریه مسیر- هدف در ارتباط با رفتار مدیر
۴٫ نظریه مدیریت عملکرد و سبک مدیریت تحول گرا
۵٫ نظریه مدیریت دور اندیش مارشال ساشکین
ج) مروری بر رضایت شغلی و نظریات و تحقیقات مرتبط با آن
انواع رضایت شغلی
عوامل موثر بر رضایت شغلی
۱٫ عوامل سازمانی
۲٫ عوامل محیطی
۳٫ ماهیت کار
۴٫ عوامل فردی
ابعاد رضایت از شغل
تحقیقات خارجی
مطالعات تحقیقی میشیگان
تحقیقات رابینسون
تحقیقات یانگ وریکی
تحقیقات اینینگ وهیسانگ
فصل سوم (روش اجرای تحقیق)
روش پژوهش
جامعه آماری
نمونه آماری
روش نمونه گیری
ابزار گردآوری اطلاعات
پایایی ابزار گردآوری اطلاعات
روایی ابزار گردآوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده ها)
مقدمه
جدول شماره ۱-۴
توزیع فراوانی کارکنان برحسب مدرک تحصیلی
جدول شماره ۲-۴
جدول شماره ۳-۴
جدول شماره ۴-۴
جدول شماره ۵-۴
جدول شماره ۶-۴
جدول شماره ۷-۴
فصل پنجم (خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهاد)
مقدمه
خلاصه پژوهش
بحث و نتیجه گیری
محدودیت های پژوهش
پیشنهادها
پیشنهادات حاصل از بررسی نتایج پژوهش
پیشنهاد به محققان و سایر پژوهشگران
منابع و ماخذ
ضمائم
پرسشنامه رضایت شغلی پاول دی اسپکتور
پرسشنامه سبک سنج مدیریت (لوتانز ۱۹۸۹) ترجمه توسط دکتر الوانی


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : سبک های مدیران، رضایت شغلی، رضایت شغلی کارکنان مدرسه، مدیریت علمی، آدام اسمیت، کاربرد تئوری کلاسیک در مدارس،
لینک های مرتبط :
( کل صفحات : 2 )    1   2   
 
 
برچسب ها
پیوندها
آخرین مطالب
 
   
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic